Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

Vi lægger først og fremmest vægt på, at både børn og forældre er trygge i vores institution.

Vi lægger vægt på at børnene udvikler sig:

  • Social
  • Psykisk
  • Fysisk
  • Kognitivt
  • Motorisk

Vi tager udgangspunkt i Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske Grundlag, hvor børnene flere dage om ugen er opdelt i mindre grupper, se under punktet mål og læreplaner.

Vi er hver dag ude, enten på vores legepladsen eller i nær miljøet.

Vores legeplads er indrettet sådan, at børnene har mulighed for at udvikle sig på mange måder som f.eks at klatre, løbe, cykle og kravle.