Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgave, er i samarbejde med personalet, at fastlægge overordnede principper for Børnehuset Bøgebjerg arbejde, under hensyntagen til de mål og rammer, som Vordingborg Kommune har fastsat.
Bestyrelseformanden er i direkte dialog ved 2 gange årlige dialogmøder med politikere fra Børn, Unge og Familieudvalget. 
Der er valg til bestyrelsen, en gang om året, og det ligger i september måned.
Der afholdes 4 til 6 bestyrelsesmøder om året
Forældrebestyrelsen 2017-2018
Formand: Nadia Kobberø
Næstformand: Maria Jensen
Bestyrelsesmedlem: Louise Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Mia Thygesen
Bestyrelsesmedlem Louise Klæstrup