Spring til indhold

Mål og læreplaner

  • Vi arbejder ud fra Vordingborg Kommunes Fælles Pædagogiske Grundlag.
  • Vi arbejder med børnene i små grupper.
  • Vi arbejder anerkendende med blik for barnets ressourcer. 
  • Vi vægter det gode samspil højt og arbejder bevidst målrettet med inkluderende fællesskaber.
  • Vores mål er nærværende voksne, der undersøger og lærer sammen med børnene.
  • Vi arbejder med forældre-involvering både i hverdagen og i forhold til barnets udvikling, trivsel og læring og vi tilstræber et tillidsfuldt og trygt samarbejde med forældrene.
  • Her kan du læse mere om den fælles læreplan.