Spring til indhold

Kort om os

Børnehuset Æblehaven i Køng er en integreret institution med børn fra 0-6 år.

Æblehaven ligger centralt i forhold til infrastruktur og der er 15 km til henholdsvis Vordingborg, Præstø og Næstved.

 • 4 km til station med timedrift mod nord og syd.
 • Godt 10 km til motorvej.
 • Legepladsen er stor og er beliggende rundt om bygningen.
 • Børnehaven har en dejlig skov, som er god at lege i og kan give os skygge om sommeren.
 • Vuggestuens legeplads er nyetableret fra 2015 og tilpasset de 0-2 årige.

Hvad lægger vi vægt på

 • Vi lægger vægt på nærhed med det enkelte barn.
 • Vi ønsker og tilstræber et godt forældresamarbejde.
 • Vi ser det enkelte barn som et betydningsfuldt individ tilhørende fællesskabet.
 • Vi arbejder fokuseret med børns sprog.

Børnegrupper

I Æblehaven har vi 3 grupper: 

Spilopperne (vuggestuen):

 • Her er børnene mellem 0-2 år. 
 • kl. 9 afholdes der samling og spises formiddagsmad. 
 • Børnene er opdelt i små grupper og vi arbejder med dialogisk læsning, krop og bevægelse og lignende andre aktiviteter.

Troldene (børnehave):

 • Her er børnene mellem 3-4 år.
 • Her er ligeledes samling kl. 9 m formiddagsmad.
 • Herefter deler vi børnene i små grupper.
 • En pædagog arbejder specifikt med de 3 årige.
 • Vi arbejder med udgangspunkt i Fælles Pædagogisk Grundlag og fælles sprogprojekt for Vordingborg Kommune.

Uglerne (børnehave):

 • Her er børnene mellem 5-6 år.
 • Der er samling kl. 9 (formiddagsmad).
 • Børnene deles efter alder i grupper. 

De kommende skolestartere arbejder med:

 • Engagement og fællesskab, sprog og matematisk opmærksomhed, ligesom de starter brobygning med skolen.
 • Den anden gruppe arbejder med udgangspunkt i det fælles sprogprojekt for Vordingborg Kommune.