Spring til indhold

Mål og læreplaner

Gennem arbejdet med de pædagogiske læreplaner vil vi:

  • Følge børnenes spor.
  • Lægge vægt på de nære og dagligdags ting og støtte barnets læring i hverdagssituationer.
  • Skabe et fællesskab/læringsmiljø, hvor de voksne sætter rammerne (få, men klare regler), hvor børnene mærker, at de kan få indflydelse/medbestemmelse på deres dagligdag.
  • Lære børnene at hjælpe til, at hjælpe hinanden og at passe på sig selv og hinanden.
  • Følge årets gang med årstidsskifte og højtider og give børnene viden om og glæde ved at færdes i naturen og nærmiljøet.