Spring til indhold

Selvhjulpenhed

Selvhjulpenhed “Jeg kan selv – Jeg vil selv, men jeg har virkelig brug for din hjælp” 

I vores hverdag taler vi meget om Selvhjulpenhed. Hvordan giver vi børnene mulighed for at hjælpe sig selv?  Selvhjulpenhed fylder meget hele dagen lang.  

I vores hverdag har vi mange faste hverdagsrutiner som måltider, i garderoben og på badeværelset. Vi er meget bevidste om at lade børnene blive en del af hverdagsrutinerne, så det ikke bare er noget den voksne hurtig skal have overstået, før at vi kan komme videre til dagens aktivitet. Vi gør rutinerne til et læringsrum, hvor børnene lærer at mestre forskellige kompetencer. 

 

Hvorfor selvhjulpen? 

 • At kunne selv giver selvværd og følelsen af succes. Vi hører tit et begejstret “jeg ku’ godt”. 
 • At kunne selv motiverer børnene til at gå i gang med nye udfordringer og lære nyt. Når barnet har fået en succesoplevelse med at få jakken af selv, så giver det også en større lyst til at øve sig i at hænge jakken op på knagen.  
 • At kunne selv giver overskud til at hjælpe andre. Vi oplever tit at børnene hjælper hinanden i garderoben og vi opfordre dem også til det. 
 • At kunne selv styrker børnenes motoriske kompetencer. (Balance, kropskontrol, koordinering og styring af bevægelse) 
 • Barnet lærer også, at det er en aktiv medspiller og ikke bare en passiv modtager (samarbejde) 

At øve sig i at blive selvhjulpent tager tid. Vi prioriterer højt, at børnene får tid til at kunne selv og øve sig. Nogle børn ser det nærmest som en leg og går til opgaven med stort gåpåmod. Andre børn skal motiveres mere, når bukserne skal læres at tage af. Vi kan også opleve en “indlært hjælpeløshed”, fordi barnet er vant til at andre gør det og ikke har lært, at det godt kan selv. Nogle børn “vil selv” i sådan en grad at de helst ikke vil have hjælp. Andre er hurtigere til at spørge vennerne. Hvis det er svært at finde motivationen gør vi det også til en leg “Fødderne har gemt sig…Hvor er de henne?”. 

Nogle gange når vi skal på legepladsen prioritere vi også at bruge lang tid i garderoben, hvor vi øver at tage flyverdragten på. På sådanne dage når vi ikke så lang tid på udenfor, men så har det at øve sig i at tage flyverdragten på været en lærerig aktivitet. Den tid vi bruger på at lære børnene at være selvhjulpne vinder vi igen, når de kan selv og ikke har brug for vores hjælp.  

Vi opfordrer børnene til at gøre alt hvad de kan selv udfra det udviklingsstadier de er i (og det enkeltes barns dagsform). Vores dag giver rig muligheder for at være selvhjulpen.  

En hverdag fyldt med selvhjulpenhed 

 • I garderoben skal overtøj og sko af og sættes på plads. Vi har forståelse for, at der måske ikke er tid om morgenen til at øve, men hvis der er tid, så gør det endelig. 
 • Efter leg rydder vi sammen op på stuen, og legepladsen. 
 • Inden frokost vasker vi hænder. Børnene øver sig i at trække deres ærmer op, tage sæbe på og vaske hænder. Til sidst skal hænderne tørres med et papirhåndklæde, som de smider i skraldespanden. 
 • Til frokost hjælper børnene i et vist omfang med at dække bord. . Efter mad får de en klud til at tørre mund og fingre med og smider den ud.  
 • Børnene åbner selv deres madpakker, og går på opdagelse i dagens mad.  
 • Efter frokost er det tid til at tisse og skifte ble. De børn der skal sove, sidder i små grupper og øver at tage deres tøj af selv og putte det op i deres sovekurv. Derefter går de på toilettet, hvor de selv tager deres ble af og smider den i skraldespanden. Dem der har lyst, prøver at sidde på toilettet. Vi finder en ren ble og bagefter vasker de selv hænder.  
 • De børn der skal på legepladsen, går ud i garderoben i små grupper med en voksen og tager overtøj på.  
 • Når børnene igen står op fra lur, øver vi igen med at tage tøj på og dem der kommer ind fra legepladsen, øver at tage deres overtøj af og går ud og vasker hænder.