Spring til indhold

Børnegrupper

Børnegrupper i Lærkereden:

  • Vuggestuen
  • Elefanterne
  • Dragerne

Alle børn har deres basisgruppe, som er alders opdelt.

Dragerne er de ældste børn i børnehaven. Man er Drage det sidste år inden man starter skole og aktiviteterne er målrettet overgang til skolen.

Vuggestuebørnene og Elefanterne deles op i små aldersopdelte grupper om formiddagen, hvor vi holder samling og arbejder med læreplanstemaerne.