Spring til indhold

Kort om os

Du kan opskrive via vores Digitale Pladsanvisning

Bårse Børnecenter er en integreret institution, som er bygget i 1974. Indtil 2017 var vi en selv eget institution. Som blev drevet af Vordingborg kommune. I 2017 blev vi en kommunal institution. Sommeren 2017 blev institutionen renoveret, og der blev bygget en ligge hal til vuggestuen.

Bårse Børnecenter er Idræts certificeret, som betyder, at vi tænker bevægelse ind i alt hvad vi laver. At være idræts certificeret, betyder ikke at vi laver idræt hele dagen, men vi tænker bevægelse ind i alt det vi laver. Vi er ude mindst 2 timer hver dag. 

Bårse Børnecenter ligger i et villa kvarter tæt på motorvej - skole – boldbane – plejecenter.

Bårse Børnecenter har et tæt samarbejde med Bårse skole, 5 til 6 års gruppen er hver dag på skolen fra kl.9.00 til kl.12.00

Bårse Børnecenter har udvidet åbningstid i forhold til andre institutioner i nær området, derudover har vi åbent på de lukkedage de andre institutioner holder lukket. Det drejer sig om Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfart, hverdagene mellem jul og nytår. Man skal dog have et reelt behov for pasning disse dage.

I Bårse Børnecenter er der plads til 80 børn, som er fordelt på 1 vuggestue samt 2 stuer.

I Bårse Børnecenter lægger vi vægt på udvikling – trivsel – læring – dannelse.

Personalet følger børnene gennem hele børnehave tid, dette gør vi for at sikre så få skift, derudover får vi en god og tryk relation til børnene og deres forældre.

 

 

 

Hvad lægger vi vægt på

Vi  lægger først og fremmest vægt på, at både børn og forældre er trygge i vores institution.

Selv om der er flere voksne på hver stue, vil det i indkøringsperioden være en fast voksen, der modtager jeres barn og er sammen med det.

Vi er certificeret idrætsinstitution hvilket betyder, at vi tænker kroppen med i alt, hvad vi laver.

At være idrætsinstitution betyder ikke, at vi laver idræt hele dagen, men at vi bruger kroppen til at bevæge os, uanset hvad vi laver.

Vi er ude hver dag og legepladsen er indrettet, så børnene har mulighed for at bevæge sig på mange måder som f.eks at klatre, løbe og kravle.

Vi arrangerer forskellige lege/aktiviteter med fokus på:

  • Den sociale udvikling.
  • Den psykiske udvikling.
  • Den kognitive udvikling.
  • Den fysiske udvikling.

Vi tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner, hvor vi har fokus på udvikling - trivsel - læring og dannelse. Vi deler ofte børnene i mindre grupper, hvor vi laver forskellige spændende aktiviteter.

Børnegrupper

Vi er en integreret daginstitution med børn i alderen 0 - 6 år.

Vi har 3 grupper:

  • Troldestuen hvor børnene er i alderen ca. 6 måneder til 2,10 år
  • Myretuen hvor børnene er i alderen  2,10 til 3 år
  • Uglerne hvor børnene er ca. 4 til 5 år
  • Krudterne hvor børnene er 5 til 6 år. Krudterne har et lokale på Bårse skole, hvor de er hver dag fra kl. 9.00 til kl. 12.00

Troldestuen, som er vores vuggestue, er en skærmet del af huset, da de har brug for et roligt og trygt miljø både ude og inde.