Spring til indhold

Støttesamtaler

Støttesamtaler er samtaler med eksempelvis en ung eller voksen med en autismespektrumforstyrrelse. Indholdet i samtalerne er naturligvis individuelt, og aftales i samarbejde med den enkelte alt efter, hvad de har behov for. Et eksempel på et tema kan være hjælp til forståelse af, hvad det vil sige at have en autismespektrumforstyrrelse.

Samtaler af denne type handler således meget om identitet, og om hvad det betyder at skulle leve med et livslangt handicap. Samtalerne kan også have fokus på at hjælpe den enkelte med at håndtere konflikter i hverdagen, eller med at blive bedre til at begå sig i sociale sammenhænge.

Se prisen her.