Spring til indhold

Støtte i eget hjem

Vi yder støtte til borgere med en autismediagnose i eget hjem.

Støtten gives på baggrund af en visiteret samtale mellem borgeren, borgerens sagsbehandler og den pædagogiske støtteperson. Støtten kan bestå af hjælp til at få organiseret sin dagligdag, fx indkøb af dagligvarer, lave kostplaner, betale regninger, sortere og holde orden på post, fysiske aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Støtten leveres af medarbejdere, som har gennemgået en uddannelse rettet mod at dække de enkelte borgeres individuelle behov.