Spring til indhold

Kurser

Vi har i Autismecenter Storstrøm mange års erfaring med arbejdet med mennesker med autisme, og denne erfaring vil vi rigtig gerne dele med vores omverden. Derfor tilbyder vi en række kurser, der introducerer forskellige aspekter af arbejdet med mennesker med autisme til forskellige målgrupper.

Kurserne afholdes i jeres lokaler. Hvis I har særlig interesse i bestemte emner eller problemstillinger, kan vi ofte tilpasse indholdet i et af kurserne, så vi dækker det, I har brug for. 

Læs nærmere nedenfor - og tøv ikke med at kontakte os hvis I har spørgsmål.

Grundlæggende Viden om Autisme og ADHD (modul 1 og 2)

På dette kursus får deltagerne grundlæggende viden om autisme og ADHD. Samtidig får de kendskab til pædagogiske og didaktiske tilgange, der kan skabe en tryg, forudsigelig og mindre kaotisk hverdag for mennesker med autisme og ADHD. Kurset er målrettet fagfolk.

Kurset består af to moduler, som hver tager én dag. Første modul vil bestå af en gennemgang af de kognitive funktioner hos personer med autisme og ADHD, og hvordan man kan skabe et pædagogisk miljø der giver grobund for udvikling og selvstændighed. Andet modul vil fokusere på at udmønte den teoretiske forståelse i en pædagogisk praksis.

Der vil være øvelser og filmeksempler undervejs.

Problemskabende adfærd

Problemskabende adfærd dækker over flere uhensigtsmæssige adfærdsformer hos de borgere vi samarbejder med. På dette kursus vil deltagerne blive undervist i, hvordan man som fagpersonale gennem analyser af borgeres uhensigtsmæssige adfærdsformer kan blive bedre til at tilrettelægge en specialpædagogisk indsats, der skaber grundlag for højere trivsel for borgeren, og dermed reducerer den uhensigtsmæssige adfærd. En adfærd borgeren ikke selv ønsker at praktisere. Kurset tager afsæt i fagpersoners mulighed for at skabe ro og tryghed for mennesker med autisme.

Kurset er rettet mod fagpersoner, der arbejder med mennesker med ASF
Kursets varighed: en dag á 6 timer og en dag á 3 timer.

Teknologiske redskaber til en pædagogisk hverdag

Teknologiske hjælpemidler og digitale værktøjer har et stort potentiale for at understøtte specialpædagogisk arbejde. Men for mange kan det virke uoverskueligt at tage disse redskaber i brug. Vi har igennem en årrække arbejdet målrettet med at integrere digitale og teknologiske redskaber i vores praksis. På dette kursus deler vi ud af vores erfaringer, og vi hjælper jer med at tilrettelægge bedre indsatser med digitale hjælpemidler.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for en række eksempler på programmer og digitale remedier, der kan understøtte socialpædagogisk arbejde. Desuden vil de blive introduceret til en metode til at udvikle målrettede indsatser, der udnytter digitale værktøjer eller hjælpemidler.

Kurset forudsætter, at deltagerne er fortrolige med en PC, og med enten Android eller iPad/iPhone. Samtidig er det en fordel, hvis deltagerne har en iPad, iPhone eller Android tablet/telefon ved hånden under kurset.

Priser

FOR 2022 ER FØLGENDE PRISER GÆLDENDE:

  • Kursus af kortere varighed (op til 20 deltagere): 1.500 kr. pr. time + kørsel til statens høje takst.
  • Kursus af 1 dags varighed (op til 20 deltagere): 7.000 kr. + kørsel til statens høje takst.

Priserne er baseret på op til 20 deltagere. Hvis I ønsker at holde et kursus for flere end 20 deltagere, er i velkomne til at kontakte os for et tilbud.