Spring til indhold

Konference for fagpersoner

Skab gode forløb for voksne med autisme

I efteråret 2022 afholder vi en endagskonference, der handler om at skabe gode forløb for voksne med autisme. Konferencen klæder sagsbehandlere, jobcenteransatte, UU-vejledere, undervisere og andre på til at møde unge og voksne med autisme på den bedst mulige måde. 

På Autismecenter Storstrøm har vi mange års erfaring med at hjælpe og vejlede borgere, der bliver sendiagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. På denne konference deler vi ud af både teoretisk viden og praktiske metoder, der kan hjælpe jer med at møde sendiagnosticerede bedst muligt. 

I løbet af dagen får deltagerne en grundlæggende forståelse for, hvad autisme er, og vi giver nogle konkrete redskaber til at håndtere konkrete problemstillinger. Vi giver et indblik i, hvordan stress påvirker mennesker med autisme i deres hverdag, hvorfor sanser er vigtige for mennesker med autisme, og hvordan man holder møder, der bedst muligt møder borgere med autisme.

Konferencen har til formål at ruste dig bedst muligt til at møde borgere med autisme i dit daglige arbejde.

Hent invitationen til konferencen her.

Pris og tilmelding

Tilmelding pr. mail til chpr@vordingborg.dk med angivelse af navn, organisation og e-mail på alle deltagere.

Skriv også evt. allergier eller andre særlige behov. Tilmeldingen er først endelig, når vi har modtaget jeres betaling.

Tilmelding senest den 10. oktober. Der er plads til 70 deltagere på konferencen.

Betaling og pris 

Early bird-pris frem til 1. juni.: 695 kr. Herefter 795 kr. pr. person.

Betaling over EAN: Skriv EAN-nummer i tilmelding.

Indbetaling via bankoverførsel: Kontonummer oplyses i forbindelse med tilmelding.

Der tages forbehold for de gældende Corona-retningslinjer på afholdelsestidspunktet.

Program for dagen

  • Kl. 9:00 - 9:10 - Velkomst v. centerleder Helle Riis
  • Kl. 9:10 – 10:00 - Teoretisk forståelse af autisme – herunder at have pårørende med ASF m. psykolog Mette Albrektsen
  • Kl. 10:00 – 10:15 - Pause
  • Kl. 10:15 – 11:00 - Autisme og stress v. socialpædagog Emil Gade Lund Petersen
  • Kl. 11:00 – 11:15 - Pause
  • Kl. 11:15 – 12:00 - Autisme og sanseforstyrrelser v. Afdelingsleder Pernille Hove
  • Kl. 12:00 – 12:45 - Frokost med oplæg til faglig drøftelse undervejs
  • Kl. 12:45 – 13:00 - Opsamling på drøftelsen under frokosten
  • Kl. 13:00 – 14:15 - Det autismevenlige møde – forberedelse og afholdelse v. socialpædagog Kasper Lorentzen og afdelingsleder Luise Hansen
  • Kl. 14:15 – 15:00 - Afsluttende paneldebat med alle oplægsholdere, faciliteret af afdelingsleder Trine Cervin – kaffe og kage serveres.

Nøgleslides fra de enkelte oplæg vil blive sendt ud efter konferencen.

Oplæg og oplægsholdere

Teoretisk forståelse af autisme

I vil i dette oplæg bliver præsenteret for de kardinalsymptomer, der er til stede, når man opfylder kriterierne for en autismespektrumforstyrrelse. Oplægget vil yderligere komme ind på, betydningen af dette, når man er pårørende til et menneske med ASF.

Mette Albrektsen har været ansat som psykolog i Autismecenter Storstrøm siden 2007, er oprindelig uddannet som lærer, og uddannet psykolog siden 2004. Mette har fungeret som lærer i 12 år for børn med autismespektrumforstyrrelser samt været en del af skoleledelsen på en specialskole i Københavns Kommune. I 15 år har Mette været tilknyttet Centeret for Autisme hvor hun er ansat som psykolog/psykologisk konsulent.

Autisme og stress

I dette oplæg vil I få et indblik i hvad stress og overbelastning af hjernen, har af effekt på kort og langt sigt. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet og kan føre til psykisk sygdom. Introduktion til stress sårbarheds modellen, og hvordan man kan bruge både teoretisk og i praksis.

Emil Gade Lund Petersen har været ansat i Autismecenter Storstrøm siden 2011, er uddannet socialpædagog med diplom i specialpædagogik. I det daglige er Emil tilknyttet Autismecenterets udekørende team, hvor han yder § 52, § 85 og mentorstøtte til borger i egen bolig med en autismediagnose. Sideløbende fungerer Emil som underviser, familievejleder og VISO-specialist.

Autisme og sanseforstyrrelser

Måden vi sansebearbejder på, er afgørende for vores trivsel og udvikling, når vi oplever at vi kan stole på vores sanser, er vi mere tilbøjelige til at involvere os med andre og afprøve nye ting, derved har sansebearbejdningen stor indflydelse på vores eksistens og på vores livskvalitet. Sanseforstyrrelser kan fx betyde øget eller mindsket sansefølsomhed, hvilket kan komme til udtryk på forskellige måder. Ubehag ved madens smag og konsistens, ved høje/pludselig lyde, ved berøring, skarpt lys og ved lugte. Bare det at stå op om morgen kan være så energikrævende at det at skulle spise morgenmad, skulle på job eller i skole efterfølgende være for svær en opgave da der ikke er mere energi eller overskud. Igennem denne vidensdeling vil du forstå hvorfor den manglende viden og forståelse af denne anderledes sansebearbejdning kan medføre, at vi ikke møder mennesket adækvat i forhold til deres særlige sensoriske adfærd.

Pernille Hove har været ansat i Autismecenter Storstrøm siden 2001. I det daglige er hun afdelingsleder på et botilbud for 24 voksne. Siden starten har Pernille været optaget af den atypiske sensoriske adfærd hun møder hos mange af borgerne og af hvad der ligger til grund for denne.

Det autismevenlige møde – forberedelse og afholdelse

Med den viden der er kommet tidligere på dagen, giver Kasper og Luise et indblik i, hvordan denne viden bliver til praksis. Hvordan laver vi det første møde, hvordan forbereder vi til opfølgningsmøde, støtte med digitale strategier og får borgeren til at være centrum i mødet?

Hvor ligger udfordringerne? Hvordan skaber vi overskuet og modet til at være centrum i eget møde? De fortæller om praksis i case og film hvor borgeren selv fortæller, om at tage ejerskab over sit eget møde.

Kasper Lorentzen har en bred erfaring i forhold til mennesker med autisme – fra de kognitivt lavt fungerende til de kognitivt højt fungerende. Kasper har arbejdet inden for Beskæftigelse §103, §104, LAB-loven,
Bolig §105, stk. 2 og nu i undervisningsregi under STU-lovgivningen.

Udover nysgerrighed på mennesket og specialpædagogikken – har han stor interesse i at benytte og formidle viden inden for velfærdsteknologiområdet, da han er et menneske, der generelt trives, når der tænkes udvikling.

Luise Hansen er afdelingsleder for STU og ungebotilbud i Autismecenter Storstrøm siden 2016. Har det daglig ansvar og arbejdsopgaver for unge mellem 15 og 25 år i døgn og STU-tilbud. Derudover mellem af AMR.