Spring til indhold

Jobtræningsforløb

LAB 

Jobtræningen hos Autismecenter Storstrøm er et tilbud til brugere med en autismediagnose, der skal afklares i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eller på sigt at blive en del af det. Den enkelte bruger bliver visiteret via lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

For Jobtræningen gælder, at brugeren med en autismespektrumforstyrrelse kommer så tæt på arbejdsmarkedet som muligt, og får en aktiv tilknytning hertil.

Et forløb i Jobtræningen hos Autismecenter Storstrøm bliver tilrettelagt individuelt ud fra den enkeltes kompetencer, og individuelle mål som er aftalt med sagsbehandler på Jobcenteret.

Individuelt udgangspunkt

I Jobtræningen tages udgangspunkt i det enkelte menneske og dets særlige forhold. Derfor vil hver bruger i Jobtræning have deres egen individuelle plan, der fastlægges via forventningsafstemning med Jobcenteret og gennem samtale med det pædagogiske personale tilknyttet Jobtræning.

Det er muligt at bestille halvtidsforløb (op til tre dage pr. uge) eller fuldtidsforløb (op til fem dage pr. uge).

I starten af forløbet inviterer vi kommende bruger og sagsbehandler til en opstartssamtale. 

Tilbuddets indhold

For borgere visiteret efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gælder:

 • Overordnet fokus på afklaring af erhvervsrettede kompetencer
 • Periodiske virksomhedsbesøg
 • Mulighed for praktikforløb
 • Udarbejdelse af personligt informationsmateriale til evt. praktiksted
  • Skånehensyn
  • Styrker og udfordringer
  • Profitere af
  • Folder om mig
 • Udarbejdelse af pædagogisk stress/sårbarheds model
 • Udarbejdelse af pædagogisk sanseprofil
 • Jobsøgningsaktiviteter
 • Intellektuelle aktiviteter
  • Kurser
  • IKT
  • Hygiejnebevis
  • Programmering
 • Individuelle samtaler
 • Støtte til at lave CV på Jobnet

Løbende fokus på forståelse af egen diagnose – Autismeforståelse

  • Hjælpemidler
  • Wing´s triade
  • Sanserne
  • Eksekutive funktioner
  • Fakta / fiktion om autisme
  • Cases – egne og andres historier
  • Theory of Mind
  • Ordsprog
  • Normer/forventninger
  • Central coherence
  • Døgnrytme/søvn
  • Autismevenlige aktiviteter og begivenheder (jul, nytår, fødselsdag mv.)

Autismeforståelse

Autismeforståelse som udgangspunkt

En dag ugentlig er der autismeforståelse målrettet den gruppe der er indskrevet i LAB. Autismeforståelse indeholder grundlæggende viden om det at have en autismespektrumforstyrrelse i en neurotypisk verden. Der er plenum og gruppedrøftelse omhandlende problemstillinger, strategier, hjælpemidler, styrker, udfordringer, ydeevne, dagligdags rutiner, forståelse af arbejdsmarkedet mv.

 

De øvrige dage er planlagt med individuelle forløb i arbejdsmarkeds relaterede elementer, hvor der arbejdes med individuelle opgaver der relatere til kommende arbejde/praktik. Med afsæt i den øgede viden og egen forståelse den enkelte har opnået igennem autismeforståelse, udarbejdes grundlæggende opgaver der har til formål, at brugerne med autismespektrumforstyrrelse lærer sig selv bedre at kende. Med øget kendskab til nye strategier styrkes det enkelte menneske til på sigt, igen at blive en del af arbejdsmarkedet uden at øge stressniveauet og brænde ud.

Opstart af forløbet

Jobtræning i Autismecenter Storstrøm tager imod brugere der er visiteret via sagsbehandler, og det individuelle forløb afsluttes med en skriftlig status.

Jobtræning i Autismecenter Storstrøm samarbejder bl.a. med sagsbehandlere, pædagoger, § 85, psykologer, lærere, bosteder, virksomheder, praktiksteder og så mange flere.

Bestilling af jobtræningsforløb

Ønsker I at bestille et jobtræningsforløb, bedes I tage kontakt til afdelingsleder Trine Cervin, hvorefter vi bede jer udfylde nedenstående skema, og sende det via sikker mail til autismecenter@vordingborg.dk. Vi modtager kun bestillinger via sikker mail.

Hent bestillingsskema her.