Spring til indhold

Forløb i Autismeforståelse

I efteråret 2021 udbyder vi for første gang kursusforløbet FORSTÅ DIN AUTISME. Kurset er målrettet voksne og unge over 18 år med en autismediagnose, som ville have gavn af øget selvindsigt og forståelse for autismediagnosen. 

Formålet er, at kursisterne igennem øget selvforståelse i autismespecifikke problematikker vil opnå en større viden og forståelse for autismens mange nuancer. Kursisterne vil lære om handlestrategier og dermed opnå individuelle styrker og forøget selvhjulpenhed.

Kursusforløbet

Kurset består af 8 kursusgange fordelt over 16 uger i løbet af efteråret 2021. Kurset starter 31. august.

Forløbet vil indeholde en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde med drøftelse og praksisredskaber til hverdagens udfordringer. Kursisterne vil med den nye viden få mulighed for at afprøve håndgribelige opgaver i praksis, med løbende faglig feedback hver 14. dag. Kursisterne vil fra gang til gang få konkrete opgaver der arbejdes individuelt med.

Tematikker der vil blive berørt igennem de 16 uger er:

  • Teoretisk forståelse for autismediagnosen
  • Mentale processer
  • Sanseforstyrrelser
  • Kropsforståelse
  • Identitet
  • Døgnstruktur
  • Søvnhygiejne
  • Seksualitet.

Kurset vil veksle imellem fremmøde og digitale oplæg.

Visitation og pris

Prisen for de i alt 20 timers efterårskursus – FORSTÅ DIN AUTISME er 15.000 kr. Kursisten skal visiteres til kursusforløbet.  Kursusforløbet kræver minimum fem kursister for at opnå gruppedrøftelse undervejs.

Tilmeldingsfrist er senest 24. august 2021, hvor myndighed skal have godkendt en plads inden tilmelding er gældende.

Læs mere om kurset her.