Spring til indhold

Forløb i Autismeforståelse

Forløbet FORSTÅ DIN AUTISME - Gruppevejledning udruster voksne og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) med viden og redskaber, der kan hjælpe dem til at opnå større selvstændighed og handlekompetence.

Igennem oplæg ved vores erfarne fagpersoner og gruppediskussioner med jævnbyrdige opnår deltagerne større indsigt i deres egen autismediagnose, og lærer at navigere i deres hverdag med udgangspunkt i den opnåede indsigt.

Hvem er målgruppen for forløbet?

Forløbet er målrettet unge og voksne med ASF, som vil have gavn af øget selvindsigt og forståelse for deres egen diagnose. 

Hvorfor deltage i forløbet?

Forløbet giver deltagerne større viden og forståelse for autismens mange nuancer. Deltagerne lærer forbedrede handlestrategier, og opnår dermed individuelle styrker og øget selvhjulpenhed.

Forløbet er baseret på Autismecenter Storstrøms mangeårige erfaring med at arbejde med alle typer mennesker med ASF. Vi arbejder ud fra TEACCH-principperne, og fokuserer på kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed. Forløbet udspringer af vores Jobtræning, der har lang erfaring i at ruste voksne og unge med ASF til at begå sig på en arbejdsplads.

Hvordan er forløbet bygget op?

Forløbet består af 8 vejledningsgange, fordelt over 16 uger.

Forløbet vil indeholde en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde med drøftelse og praksisredskaber til hverdagens udfordringer. Kursisterne vil med den nye viden få mulighed for at afprøve håndgribelige opgaver i praksis, med løbende faglig feedback hver 14. dag. Kursisterne vil fra gang til gang få konkrete opgaver der arbejdes individuelt med.

Tematikker der vil blive berørt igennem de 16 uger er bl.a.:

  • Teoretisk forståelse for autismediagnosen
  • Mentale processer
  • Sanseforstyrrelser
  • Kropsforståelse
  • Identitet
  • Døgnstruktur
  • Søvnhygiejne
  • Seksualitet.

Kurset vil blive afholdt hos Autismecenter Storstrøms Jobtræning på Oringe i Vordingborg.

Hvordan bliver man tilmeldt forløbet?

En borger skal visiteres til forløbet af sagsbehandler, jobcenter eller lignende. 

Prisen for de i alt 20 timers FORSTÅ DIN AUTISME - Gruppevejledning er 15.000 kr. Er der flere end 10 tilmeldte deltagere vil prisen blive reduceret til 12.000 kr. 

Vi skemalægger et kursus, når vi har et tilstrækkeligt antal borgere på venteliste. Kontakt afdelingsleder Trine Cervin for information, og for at blive skrevet på venteliste. Se kontaktoplysninger til højre på siden. 

Læs mere om kurset her.