Spring til indhold

Projekter

Autismecenter Storstrøm har det som et erklæret mål at være en organisation i bevægelse. Af denne simple årsag sætter vi løbende nye udviklingsprojekter i gang.

Beskæftigelsesprojekt

I 2015 fik Autismecenter Storstrøms STU & Jobtræning støtte af Fremfærdspuljen til projektet Ressourcer på tværs, et projekt som skal søge at skabe bedre beskæftigelsesmuligheder for unge mennesker med autisme. I projektet styrker vi konkret forbindelserne mellem Autismecentret og det lokale Jobcenter, ligesom vi forsøger at arbejde med de unges kontakt til virksomhederne, så de får mulighed for at folde deres talenter ud.

Etikprojekt

I 2014 arbejdede vi med at styrke vores evne til at diskutere etiske problemstillinger inden for det autismespecifikke område. Etiske diskussioner er vigtige, men mindst lige så vigtigt er det, at diskussionerne fører til konkrete handlinger i praksis - til gavn for brugere og medarbejdere. Vi har haft professor i etik ved Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen, koblet på projektet. Projektet var støttet af Socialpædagogernes Landsforbund.

I forbindelse med projektet har vi udviklet et idekatalog, der kan bruges som udgangspunkt for at sætte lignende tiltag i gang: At træffe et valg - Idekatalog til arbejde med etiske problemstillinger i socialpædagogisk praksis

Det Digitale Tilbud

Den digitale udvikling har ført en hel række gode redskaber med sig, deriblandt en masse, der med fordel kan anvendes i en specialpædagogisk hverdag. Derfor søsatte vi i 2014 projektet Det Digitale Tilbud, som løb frem til 2017. Projektet, som fik støtte fra Helsefonden, satte fokus på, hvordan vores medarbejdere kunne blive bedre til at anvende digitale hjælpemidler i deres hverdag. Blandt andet fokuserede vi på, hvordan vi kunne gøre alle medarbejdere i stand til at anvende disse værktøjer.

I forbindelse med projektet producerede vi en film i samarbejde med Citizen Dane. Filmen viser, hvordan vores beboere får glæde af at have adgang til digitale hjælpemidler.

God pædagogisk atmosfære

I 2009-10 arbejdede Autismecenter Storstrøm med god pædagogisk atmosfære. Projektet blev støttet af Socialpædagogernes Landsforbund, som havde afsat 3 millioner til projekter om arbejdsglæde, indflydelse og synlighed. Det var muligt at søge om op til 100.000,00 kr. til projekter inden for disse kategorier.

Projektet blev afsluttet d. 1/6 2010. Nedenfor kan en folder og selve projektet findes:

Folder

Projekt

Vikarprojekt

Vikarprojektet havde til formål at uddanne og opkvalificere nye vikarer samt forbedre samarbejdet mellem faste medarbejdere og vikarer. Projektet blev udført i 2008-9.

Livshistorie

Livshistorieprojektet satte fokus på værdien af beboernes historie i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. Livshistorieprojektet var støttet af BUPL og SL's udviklingsfond. I forbindelse med projektet blev en undervisningsfilm og undervisningsmateriale udarbejdet. Filmen kan ses herunder. Skriv til Pia Rasmussen eller Helle Riis for yderligere oplysninger.