Spring til indhold

Pædagogik

Autismecenter Storstrøms pædagogiske tilgang er inspireret af TEACCH-principperne med kontinuitet, forudsigelighed og genkendelighed som nøgleord. Det betyder at hverdagen er bygget op med en fast struktur med bl.a. dagsprogrammer, ugeskemaer og årsplaner tilpasset den enkeltes niveau. Vi tilbyder tydelig, synlig, konkret og visuel kommunikation med brug af tegneseriesamtaler, sociale historier, KAT-kassen, PECS m.m. 

Vi har i Autismecenter Storstrøm forståelse for, at pædagogik ikke er en stationær størrelse, men at det er nødvendigt hele tiden at følge udviklingen, hvis vores tilbud skal forblive relevante. Derfor sørger vi for løbende at opkvalificere vores personale, ligesom vi er med helt fremme, når det kommer til anvendelsen af de nye teknologiske løsninger, som har vist sig at have store anvendelsesmuligheder inden for de specialpædagogiske felter.