Spring til indhold

Etik

I Autismecenter Storstrøm er etik ikke bare noget vi taler om. Vi forholder os hele tiden aktivt til vores pædagogiske praksis, som vi kontinuerligt arbejder på at gøre endnu stærkere. For os betyder etik helt konkret, at medarbejdere kan gøre pædagogiske tiltag, som er begrundet i den nyeste viden inden for autismeområdet, at de kan reflektere over og diskutere problemstillinger med et klart, fagligt sprog, samt at der altid tages individuelt hensyn til den enkelte bruger.

Værdigrundlag

  • Brugerne har krav på at blive behandlet med respekt og værdighed.
  • Brugernes familier og netværk skal altid inddrages.
  • Hverdagen planlægges i trygge, overskuelige og strukturerede rammer.
  • Brugerne skal have en varieret og udviklende hverdag, med udgangspunkt i den enkeltes niveau.
  • Brugerne skal selvstændiggøres i forskellige gøremål, så den enkelte oplever selvværd og selvrespekt.
  • Vi skal arbejde med og udvikle brugernes kommunikative færdigheder.
  • Vi skal udvikle muligheder.
  • Tilegnede færdigheder skal hele tiden holdes ved lige.