Spring til indhold

Tilbuddets indhold

  • Der arbejdes efter TEACCH-principperne.
  • Individuelt tilrettelagt hverdag.
  • Støtte og vejledning til alle praktiske gøremål i det omfang det er nødvendigt.
  • Fælles og/eller individuelle ture ud af huset sammen med personale.
  • Mulighed for fælles madlavning og spisning.