Spring til indhold

Paletten

SPÆNDENDE, MÅLGRUPPETILPASSEDE AKTIVITETSTILBUD

Paletten er et aktivitetstilbud, hvor 29 brugere i hverdagene er beskæftiget med forskellige målrettede aktiviteter. Aktiviteterne spænder bredt: nogle brugere passer job i Palettens montage, mens andre har brug for sansemæssige stimuli, fysiske aktiviteter mv. Der er medarbejdere på Paletten i dagtimerne på alle hverdage med undtagelse af fredag efter Kr. Himmelfart og under Autismecenter Storstrøms fælles ferieuge.

For sagsbehandlere

Tilbuddets indhold

  • Fysiske aktiviteter: Træværksted, gymnastik/rytmik, løb, svømning, ridning, gåture og cykelture.
  • Praktiske aktiviteter: Køkkenaktiviteter, træværksted, kreativt værksted, musikværksted og ADL-aktiviteter.
  • Intellektuelle aktiviteter: Kommunikationstræning, socialtræning, fin-/grovmotorisk træning, øje/hånd-koordinationstræning, farvetræning og sansestimulering.
  • Der afholdes årligt en hyggedag for forældre og pårørende.
  • Fællesaktiviteter med aktivitetshuset Stafetten: f.eks. julefest, fastelavnsfest, bowling og tur til Bakken og zoologisk have.

Beliggenhed

  • Smukke naturskønne omgivelser.
  • Tæt på Vordingborg centrum.
  • Gode muligheder for offentlig transport.
  • Tæt på vand.