Spring til indhold

Jobtræningen

SPÆNDENDE AKTIVITETER I FLOTTE OMGIVELSER 

Jobtræningen er et tilbud til borgere, der skal afklares i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eller blive en del af det. Denne borgergruppe bliver visiteret via Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobtræningen har samtidigt et tilbud til borgere, der er visiteret under Servicelovens § 103 eller 104. Borgergruppen deltager aktivt i driften af en kantine, der servicerer autismecenteret. Derudover har de mulighed for at komme i mindre praktikker i virksomheder.

For hele Jobtræningen gælder, at borgeren kommer så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.

For sagsbehandlere

Bestilling af jobtræningsforløb

Ønsker I at bestille et jobtræningsforløb, vil vi bede jer udfylde nedenstående skema, og sende det via sikker mail til autismecenter@vordingborg.dk. Vi modtager kun bestillinger via sikker mail.

Hent bestillingsskema her.

Tilbuddets indhold

For borgere visiteret efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gælder:

 • Overordnet fokus på afklaring af erhvervsrettede kompetencer
 • Løbende fokus på forståelse af egen diagnose
 • Periodiske virksomshedsbesøg
 • Jobsøgningsaktiviteter
 • Mulighed for praktik
 • Intellektuelle aktiviteter

For § 104 (samværs- og beskæftigelsestilbud) gælder:

 • Træning af kommunikative færdigheder.
 • Træning i forståelse af sociale færdigheder.
 • Praktiske aktiviteter.
 • Intellektuelle aktiviteter

For § 103 (beskyttet beskæftigelse) gælder:

 • Der tilbydes et arbejde, hvor der tages særlige hensyn til dine fysiske / psykiske / sociale forudsætninger.
 • Man aflønnes med et mindre honorar for sin arbejdsindsats.
 • Arbejdstilbuddet er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 8 – 16.
 • Der er mulighed for at kombinere arbejdstilbuddet med et aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104, så du kun arbejder nogle af ugedagene.

Beliggenhed

 • Smukke, naturskønne omgivelser.
 • Tæt på Vordingborg centrum.
 • Gode muligheder for offentlig transport.
 • Tæt på vand.