Spring til indhold

Abelsvej

AFLASTNINGSTILBUD FOR BØRN OG UNGE

Abelsvej tilbyder aflastning for børn og unge mellem 4 og 18 år med autismespektrumforstyrrelse. Der er 6 aflastningspladser pr. dag, og personale døgnet rundt. Abelsvej har tilknyttet pædagoger og vågne nattevagter, husassistent, psykolog samt en daglig leder.

For sagsbehandlere

Tilbuddets indhold

  • Der arbejdes efter TEACCH-principperne.
  • Vi tager dagligt udgangspunkt i barnets individuelle behov.
  • I og med at det er et tilbud efter børnehave/skoletid, er det tilpasset med mange selvvalgte aktiviteter. Vi giver mulighed for at barnet kan beskæftige sig med de samme ting, som det gør hjemme hos sine forældre.
  • Vi kan tilbyde udendørsaktiviteter, og vi benytter ofte sundhedsplads, trampolin eller leg og boldspil i gården.
  • Vi lægger vægt på, at barnet deltager i daglige opgaver, tilberedning af mad, borddækning, er med til at smøre madpakker o.s.v.
  • Der er et sanserum med vandseng, kuglebassin, lyd og lys, som bliver tilbudt barnet efter behov og ønske.
  • Der bliver tilrettelagt ture og udflugter ud fra børnenes individuelle behov.
  • Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde.

Beliggenhed

  • I et villakvarter i Lundby, hvor der er mulighed for at benytte flere legepladser og grønne områder.