Spring til indhold

Københavnsvej - Vordingborg

I perioden maj til august 2021 er der anlægsarbejde på Københavnsvej. Arbejdet udføres af Arkil A/S og omfatter renovering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen på strækningen mellem Algade og Solbakkevej/Chr. Richardtsvej. 

Fortovene på hele strækningen bliver renoveret med nye fliser, de smalle rabatter omlægges til cykelsti og der lægges ny asfalt på cykelstierne. Af hensyn til afvandingen af cykelsti og fortov og for at sikre at regnvandet fra vejarealet ikke løber ind på privat grund, er det nødvendigt at hæve fortovet. Det kan derfor blive nødvendigt at de tilstødende grundejere skal hæve deres belægning i indkørslen for at udligne niveauforskellen mellem indkørsel og fortov. Vi kan ikke på forhånd oplyse hvor meget niveauforskellen vil være ud for hver indkørsel, men vi prøver at minimere dette mest muligt under udførslen af arbejdet. Anlægsarbejdet kan medføre øget trafik, støv- og støjgener i området.

Der kommer gennemgående fortov på sidevejene Falunvej og Haminavej af hensyn til trafiksikkerheden, men der vil til alle tider være en adgang til sidevejene ad én kørebane. Ind- og udkørsel til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning via Københavnsvej vil også altid være mulig.

Der vil være kortere perioder hvor det ikke vil være muligt at benytte private indkørsler. For eksempel når der lægges ny asfalt på cykelstien, og de timer det tager at lægge fortovet om ud for en indkørsel. Arkil A/S vil orientere grundejeren inden de går i gang med at arbejde ud for en indkørsel. Hvis der opstår problemer med ind- og udkørsel fra en grund, kan man kontakte Arkil på tlf. nr. 40 81 84 65.

Ved øvrige spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte projektleder fra Vordingborg Kommune, Mette Køster, på e-mail: mkoe@vordingborg.dk