Spring til indhold

Anlægsprojekter

  • I disse år sker der en masse spændende ting i hele Vordingborg Kommune.
  • Vi har gang i en række store anlægsprojekter.
  • Dem vil vi gerne fortælle dig mere om. Herunder kan du læse om de enkelte projekter.

Storegade - Stege

På Storegade i Stege, ved den lokale Fakta butik, anlægges der nu et fodgænger på en hævet flade, så det bliver lettere for de gående, at krydse vejen. 

Fodgængerovergange i Vordingborg

Vi er igang med at etablere to nye fodgængerovergange ved:
Sankelmarksvej/Boulevarden/Chr.Richardtsvej. Fodgængerovergangene etableres i krydset, i forlængelse af fortovets runde udformning. Noget af fortovet i midten af krydset vil blive fjernet.

Løsningen skal gøre det lettere og mere trygt for fodgængere, så de følger fortovsforløbet rundt om krydsmidten, og dermed ikke krydser vejen i krydsmidten.

Legepladser

I Strategi for legepladser er der vedtaget en plan for fornyelse af vores kommunale legepladser.
I 2020/2021 er det Bårse, Lendemarke og Kirkeskoven, som bliver fornyet.
Desværre er der en forsinkelse omkring Kirkeskoven, derfor er arbejdet ikke udført endnu.
Der er planer om, at de eksisterende redskaber bliver repareret og malet i løbet af året på alle kommunes offentlige legepladser.

Der har været fokus på legeredskaber for lidt større børn, da de fleste af kommunens eksisterende legepladser har legeredskaber primært for mindre børn.

Der er kommet et nyt legeredskaber på hver af de kommunale legepladser i henholdsvis Bårse og Lendemarke. I Bårse er der kommet en rutsjebane, som både store og små kan bruge og opleve et sus i maven. I Lendemarke er der opsat et klatrenet som de større børn kan kravle i og opleve verden lidt fra oven.

 

 

 

Københavnsvej - Vordingborg

I perioden maj til august 2021 er der anlægsarbejde på Københavnsvej. Arbejdet udføres af Arkil A/S og omfatter renovering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen på strækningen mellem Algade og Solbakkevej/Chr. Richardtsvej. 

Fortovene på hele strækningen bliver renoveret med nye fliser, de smalle rabatter omlægges til cykelsti og der lægges ny asfalt på cykelstierne. Af hensyn til afvandingen af cykelsti og fortov og for at sikre at regnvandet fra vejarealet ikke løber ind på privat grund, er det nødvendigt at hæve fortovet. Det kan derfor blive nødvendigt at de tilstødende grundejere skal hæve deres belægning i indkørslen for at udligne niveauforskellen mellem indkørsel og fortov. Vi kan ikke på forhånd oplyse hvor meget niveauforskellen vil være ud for hver indkørsel, men vi prøver at minimere dette mest muligt under udførslen af arbejdet. Anlægsarbejdet kan medføre øget trafik, støv- og støjgener i området.

Der kommer gennemgående fortov på sidevejene Falunvej og Haminavej af hensyn til trafiksikkerheden, men der vil til alle tider være en adgang til sidevejene ad én kørebane. Ind- og udkørsel til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning via Københavnsvej vil også altid være mulig.

Der vil være kortere perioder hvor det ikke vil være muligt at benytte private indkørsler. For eksempel når der lægges ny asfalt på cykelstien, og de timer det tager at lægge fortovet om ud for en indkørsel. Arkil A/S vil orientere grundejeren inden de går i gang med at arbejde ud for en indkørsel. Hvis der opstår problemer med ind- og udkørsel fra en grund, kan man kontakte Arkil på tlf. nr. 40 81 84 65.

Ved øvrige spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte projektleder fra Vordingborg Kommune, Mette Køster, på e-mail: mkoe@vordingborg.dk