Spring til indhold

Det sociale liv

Det sociale liv er vigtigt for os, og vi arbejder derfor med følgende værdier:

  • Vi tilbyder en hverdag, hvor der lægges vægt på et hjemligt miljø, fællesskab og den enkeltes individuelle behov og ønsker.
  • I samværet med dig tager vi udgangspunkt i din livshistorie.
  • Vi møder dig dér, hvor du er – lægger vægt på at forstå dig og sætter dig i stand til at få størst muligt udbytte af dine ressourcer og forblive et selvstændigt menneske så længe som muligt.
  • Vi lægger vægt på godt samarbejde med pårørende. Vi forventer, at de pårørende deltager aktivt i jeres hverdagsliv og arrangementer.
  • Beboere, pårørende og personale forventes at tage aktivt del i planlægningen af det daglige liv med hverdagens aktiviteter, samt at skabe traditioner der understøtter et godt fælles miljø. 

Derudover har vi en aktiv venneforening og et aktivt bruger- pårørenderåd.

Venneforeningen

Venneforeningens formål er at afholde arrangementer, der skaber bred kontakt mellem Aggerhuscentrets beboere, pårørende og områdets pensionister. Se mere om venneforeningens arrangementer under Aktivitetscenteret.

Bruger-Pårørende råd

Vi har bl.a. grundet Covid-19 i øjeblikket ikke et aktivt bruger-pårørende råd men forventer at genetablere det, når situationen igen gør det muligt

Bruger-pårørende rådet er et forum for dialog mellem Vordingborg Kommune, brugerne samt de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne i plejeboligerne.

 

 

Bruger-pårørende rådet, Aggerhus

Bruger-pårørende rådet, Aggerhus

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Tilknytning

Gurli Nielsen

Grønnegade 21 st.v. 4700 Næstved

55 73 18 93/41661893

gurli2908@gmail.com

Irene Nielsens søster

Annie Rasmussen

Abildhøjparken 64

51 27 27 60

kragevig@privat.dk

Hustru til Jens Bo

Conny Hermansen

Parkvej

51 76 41 75

 

Beboer

Annie Kobbernagel

Parkvej 1, 4720 Præstø

55 36 30 96

annk@vordingborg.dk

Medarb. rep.

Lonni Ahlgren

Parkvej 1, 4720 Præstø

55 36 30 90

loah@vordingborg.dk

Medarb. rep.

Jørgen Damø

Torvet 21, 4720 Præstø

55 99 13 13

js@damoe.eu

Rep. fra Seniorrådet

Lone Frederiksen

Søtoftsvej 21, 4720 Præstø

24 67 93 01

lfoggsf@hotmail.com

Rep. fra Seniorrådet

 

Rosagervej 37, 4720 Præstø

55363119/55363115

 

Ass. Distriktsleder

 

Rosagervej 37, 4720 Præstø

55363117/55363115

 

Distriktsleder