Accept af cookies fra vordingborg.dk

Vordingborg.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra vordingborg.dk igen.
Accepter cookies                       Læs mere om cookies på vordingborg.dk
  • Cookies   
  • Print Print   
  • Læs højt Læs højt   
  • Indeks (A-Å)   
  • Sitemap Sitemap
Til Forsiden Forside > Erhverv > Miljø og affald > Erhvervsaffald

affald

Erhvervsaffald

Du kan finde mange oplysninger om erhvervsaffald på Affaldplus' hjemmeside.

På Affaldplus’ hjemmeside finder du fx Affaldsvejviseren - om behandling af affald fra virksomheder, og hvor du kan aflevere det forskellige affald. Du kan også få overblik over lovgivningen og downloade skilte til forskellige affaldstyper.

 

Byggeaffald skal anmeldes før arbejdet begynder

Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger og renoveringer skal anmeldes til kommunen. Det skal gøres senest 14 dage før arbejdet begynder. Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om den. Kan der være PCB i affaldet, er der særlige regler.
Du kan finde skemaer til anmeldelse og mere information her.

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilladelse ved nogle typer nedrivning og ombygning.

 

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald i Vordingborg Kommune gælder for alt affald fra virksomheder, dog ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Regulativet er det retslige grundlag for kommunens affaldsordninger. Her beskriver vi, hvordan affald skal sorteres og hvordan de forskellige affaldsordninger fungerer.

Regulativ for erhvervsaffald (pdf)

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er reguleret af affaldsbekendtgørelsen.

 

Dagrenovation

Alle virksomheder har mulighed for at tilmelde sig den kommunale indsamling af dagrenovation. Tilmelding sker ved henvendelse på affald@vordingborg.dk, Mit affald eller tlf. 55 36 24 76 / 55 36 24 73. Her kan du se gebyrerne for 2015 og gebyrerne for 2016.

 

Administrationsgebyr

Alle gebyrpligtige virksomheder skal i 2016 betale et administrationsgebyr på 286 kr. + moms. 
 

Hvem skal betale administratonsgebyr? 

Hvilke virksomheder der er gebyrpligtige fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Generelt gælder det, at alle virksomheder der er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret skal opkræves et grundbidrag. Dog fritages virksomheder med en momsomsætning på under 300.000 kr/år. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger 2 år før gebyråret. Derudover fritages virksomheder der er omfattet af fritagelse efter affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9. Desuden er der i visse situationer mulighed for at søge fritagelse for at betale gebyret. Bemærk at alle ansøgninger om fritagelser skal sendes til AffaldPlus senest 8 uger fra fakturadatoen. Der kan ses meget mere om administrationsgebyrer på Affaldplus' hjemmeside.

 

Genbrugspladser

Regler:

Virksomheder kan frit vælge at benytte alle genbrugspladser i Danmark. Ejerne af genbrugspladserne fastsætter gebyret for benyttelsen.

Gebyr:

Virksomheder i Vordingborg Kommune, der ønsker at benytte genbrugspladserne, skal betale et affaldsgebyr herfor. Det er AffaldPlus der ejer og driver genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.

Virksomheder skal betale 153 kr. + moms ved hvert besøg på en genbrugsplads og yderligere for aflevering af farligt affald. Her kan du se affaldsgebyrer for 2015 og 2016 for erhvervs benyttelse af genbrugspladserne. Priserne er ens på alle genbrugspladser i Affaldplus’ område.

En virksomhed kan vælge at blive PlusBruger. Det giver overblik og letter administrationen for virksomheden i forbindelse med betalingen. Læs mere om PlusBruger-ordningen på AffaldPlus’ hjemmeside.


Sidst redigeret 02-12-2015 Forslag til forbedring af siden
Kontakt
Vordingborg Kommune
Affald og Genbrug
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
Tlf. 55 36 24 76 / 55 36 24 73
affald@vordingborg.dk

Flere kontaktoplysninger
 Link til AffaldPlus