Brug din bus

 

Kollektiv bustrafik i Vordingborg Kommune

 

Stigende kommunale udgifter til den kollektive bustrafik gjorde, at kommunalbestyrelsen i 2008 besluttede, at undersøge om det var muligt at give borgerne bedre tilbud, uden at det blev dyrere for kommunen. Og det var muligt!

 

Derfor er der i år sket flere nye spændende tiltag indenfor den kollektive bustrafik i Vordingborg Kommune. Blandt andet er der indført gratis telebusser, som sikrer at der er et godt og ensartet tilbud om kollektiv trafik til borgerne i kommunens landområder, samt i de områder som i dag ikke har busbetjening.

 

Der er også indført en helt ny ordning med Flextrafik, som bringer dig fra dør til dør til cirka halv taxipris.

 

I denne folder kan du læse om hele det brede udbud af kollektiv bustrafik, som du kan benytte i Vordingborg Kommune. De gratis telebusser, Flextrafik, bybusser, lokalruter og regionalruter, samt om de særkørsler Vordingborg Kommune tager sig af. . Måske har den kollektive bustrafik i dag lige det tilbud, som du kan bruge.

 

Vi håber, at folderen vil være et nyttigt værktøj for dig, når du skal benytte den kollektive bustrafik i Vordingborg Kommune.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Holmer                    Søren Nybo

Borgmester                        Formand for Teknikudvalget

 

 

Ruter

 

Lokalruter

 

I Vordingborg Kommune kan du køre med flere forskellige lokalruter, som forbinder købstæderne og de større byer i kommunen.

 

Linje             Rute

 

52                  Klintholm havn – Stege

 

62                  Stege – Vordingborg via Kalvehave

 

63                  Præstø – Vordingborg via Mern                                    

 

64                  Stege – Vordingborg via Farø og Bogø

 

70                  Vordingborg – Næstved via Køng og Kostræde

 

632                Stege – Geocenter Møns Klint                

(kører fra april til udgangen af oktober) I skolernes sommerferie køres rutekørsel på Østmøn

 

655                Vordingborg – Lundby via Kastrup og Overvindinge


 

Regionalruter

 

Med regionalruterne kan du køre fra Vordingborg Kommune til en by i en anden kommune. Det er Regionen som har ansvaret for de regionale busruter.           

 

Linje             Rute

 

50                  Stege – Nykøbing F via Farø

 

60                  Vordingborg – Maribo via Orehoved og Sakskøbing

 

78                  Præstø – Næstved via Tappernøje

 

79                  Præstø – Næstved via Blangslev

 

91                  Præstø – Faxe via Vindbyholt

 

256                Stege – Køge via Præstø, Rønnede og Dalby

 

Pris pr. zone 14 kr.

 

Se andre billetmuligheder under priser på www.moviatraik.dk

 

Køreplaner kan ses på www.koereplaner.vordingborg.dk

 

 

Gratis telebusser

 

Hvad: Telebusserne kører fra landområderne og ind til en af byerne Præstø, Stege, Lundby og Vordingborg. Telebussen har ikke fast rute, men kører der, hvor der er brug for den.

 

Hvem: Tilbuddet – som er gratis - gælder alle borgere i Vordingborg Kommune. Du kan dog ikke benytte Telebussen hvis strækningen i forvejen betjenes af anden kollektiv trafik. Telebusserne kan heller ikke benyttes til skolekørsel og institutionskørsel.

 

Hvornår: Telebussen kører alle hverdage i tidsrummet ca. kl. 8.30 – 17.30

(Se køreplaner og områdekort på højre side)

 

Hvor: Telebusserne kører i otte forskellige områder i Vordingborg Kommune. I landområderne køres fra adresse til adresse. I byerne har telebussen nogle få faste stoppesteder. Som regel køres ad asfalterede veje. Hvis der er flere passagerer at tage hensyn til vil bussen nogle gange køre en omvej.

 

Hvordan: Senest en time før du skal af sted, skal du ringe til Vordingborg Kommunes Kørselskontor telefon 55 36 25 60, mandag – torsdag: kl. 07.00 -16.00, fredag: kl. 07.00 - 15.30.

 

Ved bestilling bedes du oplyse, hvis du har et ærinde til en bestemt tid. Så får du med det samme besked, om telebussen kan nå at indfri dit ønske.

 

Når du ringer, skal du oplyse navn, hvor du skal fra og til, og hvornår du gerne vil hentes eller være fremme. Bussen kan bestilles op til en uge før. Skal du have en (almindelig type) kørestol eller barnevogn med, skal du nævne det ved bestillingen. Grupper på mere end 10 personer, der ønsker at rejse sammen, skal bestille plads mindst tre dage før.

 

Hvis du bliver forhindret i at gøre brug af den bestilte kørsel, bedes du venligst afbestille turen. Så kan en anden i stedet få glæde af telebussen.

 

Pris: Det er gratis at bruge telebussen.

 

Kontakt: Bestil din telebus på kørselskontoret telefon 55 36 25 60, mandag – torsdag kl.07 – 16, fredag kl. 07 – 15.30

 

 

Køreplaner for telebusserne

 

671 Præstø
Jungshoved-Mern      
kl
. 10.00 - kl. 11.20
kl. 13.00 - kl. 14.20
kl. 16.00 - kl. 17.20 

 

672 Præstø
Bårse-Lundby          
kl
. 08.30 - kl. 09.30
kl. 11.30 - kl. 12.30
kl. 14.30 - kl. 15.30

 

673 Lundby
Lundby-Svinø 
  kl. 08.30 - kl. 09.20
kl. 11.30 - kl. 12.20
kl. 14.30 - kl. 15.20

 

 

 

 

 

674 Vordingborg
Knudsskov
kl. 10.00 - kl. 11.00
kl. 13.00 - kl. 14.00
kl. 16.00 - kl. 17.00

 

675 Vordingborg
Snertinge-Lekkende    
kl
. 08.30 - kl. 09.30
kl. 11.30 - kl. 12.30
kl. 14.30 - kl. 15.30

 

676 Vordingborg
Kindvig-Stensby
kl. 10.00 - kl. 11.20
kl. 13.00 - kl. 14.20
kl. 16.00 - kl. 17.20

 

677 Stege
Møn Vest
kl. 08.30 - kl. 09.50
kl. 11.40 - kl. 13.00
kl. 14.25 - kl. 15.45 

 

678 Stege
Møn Øst
kl. 10.00 - kl. 11.20
kl. 13.00 - kl. 14.20
kl. 16.10 - kl. 17.30

 

 

Bybusser i Vordingborg

 

Vordingborg by betjenes af to bybusser, linje 1 og linje 2. Bybusserne giver dig mulighed for at komme rundt i selve byen og for at stå på og af også ved andre stoppesteder end hvor lokal og regionalbusserne stopper.

 

Linje 1 betjener indre by, Masnedsund og Ore, mens linje 2 betjener indre by Nyråd, Vintersbølle og Bakkebølle.

 

Pris pr. billet 14 kr.

 

Se bybussernes køreplaner på www.moviatrafik.dk

 

 

 

Flextrafik – åben ordning

 

Hvad: Den åbne ordning er et alternativ til kørsel med kollektiv trafik eller taxa. Det er dyrere end at køre i bus, men koster kun ca. det halve af at køre i taxa.

 

Hvem: Tilbuddet gælder alle borgere i Vordingborg Kommune.

 

Hvor: Der køres fra adresse til adresse indenfor de tilmeldte kommuner, som er Vordingborg, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø, Ringsted, Stevns, Fakse og Lejre kommuner. Du vil også kunne blive kørt fra en adresse i den ene kommune til en adresse i en anden af de deltagende kommuner. Der vil ofte være flere passagerer med, og det betyder at der af og til vil blive kørt en omvej, afhængig af hvor andre passagerer skal af eller på. Der betales altid kun for den korteste rute.

 

Hvornår: Du kan køre alle ugens dage fra kl. 6.00 til kl. 23.00.

 

Hvordan: Du skal ringe og bestille din kørsel mindst to timer før. Bestilling skal ske mellem kl. 8.00 og kl. 16.00 alle ugens dage på telefon 70 26 27 27. Skal du køre mellem kl. 6.00 og kl. 8.00 skal du bestille din tur dagen før. Du skal altid være klar fem minutter før det oplyste afhentningstidspunkt.

 

Pris: Det koster 35 kr. op til de første fem km. Derefter koster det 7. kr. pr. km. Er man flere der følges ad, betaler hver ledsager halv pris af den første rejsende. Der betales dog altid kun for den korteste rute.

 

Kontakt: Bestil din kørsel med Flextrafik på 70 26 27 27, alle ugens dage kl.08 – 16.

 

 

Fritidskørsel – individuel handicapkørsel

 

Hvad: Kørsel til fritidsformål som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Altså ikke lægebesøg, genoptræning osv.

 

Hvem: Tilbuddet gælder voksne svært bevægelseshæmmede, som ikke kan benytte de offentlige trafikmidler. Desuden skal du have kørestol eller ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen.

 

Hvor: Der køres fra dør til dør i Østdanmark, hvilket vil sige Sjælland, Lolland-Falster, Møn og brofaste øer – ikke Fyn. Der vil ofte være flere passagerer med, og det betyder at der af og til vil blive kørt en omvej, afhængigt af hvor andre passagerer skal af eller på.

 

Hvordan kommer jeg med i ordningen:

For at komme med i ordningen skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet kan du få i Borgerservice, på ældrecentrene eller på Kørselskontoret. Du kan også finde det på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk. Når du har udfyldt skemaet skal du aflevere det i Borgerservice eller sende det til Kørselskontoret. Godkendes ansøgningen, videresender kommunen den til Movia. Movia sender dig herefter et velkomstbrev samt yderligere informationer om kørselsordningen.

 

Vær opmærksom på, at i forbindelse med behandling af ansøgningen kan kommunen have behov for at indhente oplysninger fra læge, hospital eller andet behandlingssted.

 

Priser og antal ture: Du kan køre 104 enkeltture på et kalenderår. Prisen er 35 kr. for de første 10 km. For de næste 30 km er prisen 2,50 kr. pr. km. Ud over 40 km er prisen 1,50 kr. pr. km. Der betales altid kun for den korteste rute.

 

Kontakt: Generelle spørgsmål om kørselsordningen kan stilles til Movia, behovsstyret trafik tlf: 36 13 19 86 hverdage mellem kl. 8.30 -14 eller til Vordingborg Kommunes Kørselskontor tlf:55 36 25 60 hverdage kl. 08.00 – 15.00.

 

 

 

Kørsel af visiterede borgere til træning / genoptræning

 

Borgere, som bliver visiteret til træning, vil som hovedregel blive kørt til et af kommunens træningscentre, såfremt man ikke er i stand til at befordre sig selv. Kommunens træningsenhed visiterer og bestiller kørslen på Kørselskontoret.

 

Da kørslen foregår sammen med andre borgere, kan der være op til ½ times ventetid både før og efter træningen.

 

Borgere som har ret til gratis transport efter sundhedsloven, skal indsende attestation til Kørselskontoret, som vil udbetale den af staten godkendte takst.

 

Transport af borgere til specialiseret genoptræning på sygehuse bestilles på Kørselskontoret af træningsstedet på sygehuset.

 

Kørsel af visiterede borgere til dagcentre

 

Borgere, som bliver visiteret til dagcentre, vil som hovedregel blive kørt til et af kommunens dagcentre, såfremt man ikke er i stand til at befordre sig selv.

 

Myndighedsafdelingen visiterer til kørsel, og dagcentret bestiller herefter kørslen på kommunens Kørselskontor.

 

Da kørslen foregår sammen med andre borgere, kan der være op til ½ times ventetid både før og efter tilbuddet i dagcentret.

 

Kørsel til læge og speciallæge

 

Pensionister, som ikke kan befordre sig selv til læge eller speciallæge, kan rette henvendelse til Vordingborg Kommunes Kørselskontor.

 

Pensionister, som kan benytte offentlig transport, kan få refunderet udgiften, hvis den overstiger 25 kr. Befordringsgodtgørelse ydes kun til transport til nærmeste speciallæge i forhold til patientens adresse.

 

 

 

 

 

Skolebuskørsel

 

Skolebuskørsel foregår med busser i lukket kørsel. Det vil sige, at kun skolebørn kan køre med.

 

Køreplaner og yderligere oplysninger finder du på den enkelte skoles intranet.

 

Vordingborg Kommune

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 36 36

www.vordingborg.dk

 

Vordingborg Kommunes Kørselskontor

Mønsvej 130, Bakkebølle

4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 25 60

hverdage kl. 08.00 – 15.00

 

Movia

Telefon: 36 13 14 00

www.moviatrafik.dk

 

Movia Kundecenter

Telefon: 36 13 14 15

hverdage kl. 07.00 - 21.30.

lør-, søn- og helligdage kl. 08.00 - 21.30.